Özel Sağlık Sigortası

Özel sağlık sigortası, sigortalının hastalıklar veya kazalar nedeniyle meydana gelen sağlık sorunlarının tedavisinde ve giderlerinde poliçe kapsamında yer alan teminatlar ve limitler ile karşılanmasını sağlayan bir sağlık sigortası çeşididir.

Göç İdaresi’nin kendisine yapılan ikamet başvurularını kabul etmediği, ülkede her türlü ikametgâhı alabilmek için gerekli olan bir sigorta türüdür, özel sağlık sigortası. Sigorta şirketlerinin poliçelerinde yer alan bu sigorta çeşidi, sigortalılar için oldukça önemlidir.

Sigorta şirketlerinin, birbirinden farklı çeşitli sağlık sigortası türleri bulunmaktadır. Sigorta firmaları, sigortalananlar için bu tür sağlık türlerini daha avantajlı hale getirmektedir. Bu sigorta türlerinden bazıları:

  • İkamet Başvuruları Veya Yenilemeleri İçin Normal Sigorta: Gereken kalış süresini ve genel tıbbi birçok hususu kapsayan bir sigortadır. Ancak bu sigortaya sahip olanlar özel veya devlet hastanelerinde tedavi masraflarında büyük indirimler almazlar ve bu sigorta hastaları kapsamaz.
  • Kaza, İlaç ve Muayene Sigortası: Bu sigorta, hastanelerindeki muayene, tetkik ve kaza masraflarını karşılar.
  • Tam Sigorta: Sigorta şirketleri ayrıca her türlü tedavi, operasyon ve kazayı kapsayan kapsamlı bir sağlık sigortası türü sunar, ancak şüphesiz en pahalı sigorta türlerinden biridir.

Öğrenciler İçin Sağlık Sigortası

Öğrenim görmekte olan yabancı öğrencilerin, ikamet izni alabilmeleri için bir sigorta şirketinden sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir.

Yasalara göre, öğrenciler de dâhil olmak üzere ülkede kısa dönem ikamet izni alabilmeleri için tüm sakinlerin en az bir yıl geçerli sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir.

Sağlık sigorta şirketleri, genellikle bu tür sigortaları makul fiyatlarla sağlar.

Özel Sağlık Sigortası
Özel Sağlık Sigortası

Devlet Sağlık Sigortası

Sigorta türleri, ülkede yerleşik kişiler ve yabancılar arasında temelden farklılık gösterir ve sağlık sigortası sisteminin kategorileri aşağıdakilere ayrılır:

Yeşil Kart Sigortası

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2012 yılı başında uygulamaya konulan, kart sahibi tüm aile bireylerinin devlet sağlık hizmetlerinden yararlanabileceği bir sistemdir. Bu kart, belirli koşullara bağlı olarak, geçimini sağlayamayan ailelere verilir.

Genel Sağlık Sigortası

Ülke vatandaşlarının aile fertleri, baba, anne ve 18 yaşını doldurmamış çocuklar ile halen ortaöğretime devam eden çocukların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan özel koşullara sahip kendi vatandaşlarına yönelik özel bir yardım sistemidir. Okul ve yaşları 21, 25 yaş altı ise üniversitede okuyan çocuklardır.

Sosyal Güvenlik Sigortası (GSK-SSK)

Sağlık ve sosyal sigortaları kapsayan genel sigortadır, yani emeklilik yaşına gelindiğinde veya belirli bir hizmet yılına ulaşıldığında sağlık ve emeklilik sigortasını kapsar. Bu sigorta kapsamına girenler, tüm kamu ve özel sağlık hizmetlerinden yararlanabilmekte ve tedavi masraflarının küçük bir yüzdesini ödeyebilmektedir.

BAĞ-KUR Sigortası

Kamu veya özel sektörde iş bulamayan, bu tür sigorta kapsamına giren ve emeklilik fonuna veya sosyal güvenliğe herhangi bir ödeme yapmayan kişileri kapsayan özgün bir sigorta sistemidir. BAĞ-KUR’a aylık ödeme yaparak 15 veya 25 yılı doldurduktan sonra emeklilik sisteminden faydalanabilir.

Tam Sağlık Sigortası

Çok çeşitli tedavi seçeneklerini tam indirimlerle içeren bir sigorta türüdür.

Bu sigorta en pahalı sağlık sigortası türlerinden biridir, maliyeti yararlanıcının yaş grubuna göre değişir ve yaşlılar için artar.

Bu sigortanın değeri, mevcut hizmetlerin niteliğine ve türüne göre ve şirketten şirkete değişir.

Sağlık Sigortası Maliyeti

Özel sağlık sigortası fiyatları, özellikle seyahat ve oturma izni sigortası açısından, şirketten şirkete farklılık göstermektedir. Sigorta firmalarına göre değişkenlik gösteren özel sağlık sigortasının bedeli, yararlanıcının yaş grubuna göre de değişkenlik göstermektedir.

Sağlık Sigortasının Maliyeti Nedir Ve Yaş Grupları Nasıl Ayrılır?

Sağlık sigortası maliyetleri, sigorta şirketlerine göre ve yapılan sigorta poliçesine göre değişkenlik göstermektedir. Seçilen poliçeye eklenen ek hizmetler de poliçenin fiyatını değiştiren bir diğer etkendir.

Diğer taraftan sağlık sigortasında yaş dağılımları belli gruplara ayrılmaktadır. Bu yaş grubu dağılımları aşağı yukarı her sigorta şirketinde aynı olmaktadır. Bu yaş gruplarına  mensup kişiler sağlık sigortasından muaftır. Yaş grupları genellikle aşağıdaki sıraya ayrılarak belirlenmektedir.

Belirlenen yaş grupları:

18 yaşından 25 yaşına kadar.

26 yaşından 35 yaşına kadar.

36 yaşından 45 yaşına kadar.

46 yaşından 50 yaşına kadar.

51 yaşından 55 yaşına kadar.

56 yaşından 60 yaşına kadar.

61 yaşından 65 yaşına kadar.

18 yaş altı ve 65 yaş üstü yaş gruplarına sahip olan kişiler bu sağlık sigortasından muaf durumunda olurlar.

Özel sağlık sigortası, sigortalı kişinin hastalanması ya da olası herhangi bir kaza sebebi ile meydana gelebilecek ya da gelen sağlık problemlerinin tedavilerinde ve masraflarında destek sağlayan bir sigorta çeşididir.

Özel sağlık sigortası sayesinde sigortalıya yapılan sağlık poliçesi kapsamında yer alan teminatlar ve sınırlar ile sağlık sorunlarının tedavisi ve masrafları karşılanır. Bu sigorta ile özel sağlık sigortası yaptıran sigortalı kişi oldukça fayda görmektedir.

About seyristanbul_editor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir